• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Treball en xarxa


L'Escola és membre i/o treballa en xarxa amb d'altres entitats i institucions.

Plataformes i xarxes de participació:

Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya 
Consell d'Associacions de Barcelona – CAB
Consell de la Joventut de Barcelona – CJB
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya – CNJC
Ens de l'Associacionisme cultural català - ENS
Federació catalana d’organitzacions internacionalment reconegudes - FOCIR 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya - FMRPC
Moviment Laic i Progressista - MLP
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Cataunya
Unió de consumidors de Catalunya

Colaboramos o tenemos convenio con:
Associació de Mestres Rosa Sensat 
CCOO de Catalunya
Facultat de formació del professorat de la Universitat de Barcelona (UB)
Fundació Marta Mata Garriga    
Fundació Artur Martorell 
UGT de Catalunya

Entitats fundadores:
Esplais Catalans
Fundació Ferrer i Guàrdia 

Entitats associades:
Acció Escolta de Catalunya 
Associació de Casals de Joves de Catalunya
Casal Lambda
Cooperacció
Dones en xarxa
Encís, sccl
Fundació Terra
Joventut Europea Federalista
XarxAteneu

Entitats col·laboradores en el territori:

Associació Arrels-L’atzavara (Terres de l'Ebre)
Cercle Pedra Tallada (Comarques gironines)
Esplai La Florida (L'Hospitalet de Llobregat i Baix Llogregat)
Fundació Casal l’Amic (Camp de Tarragona)

Centre d'estudis de l'esplai (Mallorca)


Referents internacionals:          
ARCI (Itàlia)
CAL - Centre d'Action Laïque (Bèlgica)
CÉMEA – Mouvement national d'éducation nouvelle (França)
Liga Española de la Educación popular (Espanya)
Ligue de l'Enseignement (França)
Fòrum Cívic Europeu

Generalitat de Catalunya:
Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure (CAFELL) de la Direcció General de Joventut
Pla de formació del Voluntariat de Catalunya