• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Vols ser professor de l´escola?


L'escola compta amb un claustre de més de 150 persones, que estan especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: associacionisme, educació i ciutadania.

El claustre s'organitza en quatre departaments: ideari, pedagogia, estratègia i creixement personal, que planifiquen l'oferta formativa d'oferta o de demanda, d'acord amb les necessitats dels nostres clients, així com els requeriments de propi pla de formació del Moviment.

Al mateix temps, el claustre compta amb un programa propi de formació del professorat, el programa Anselm Clavé, emmarcat en el pla de formació del MLP. Aquest programa permet millorar la competència com dels membres del claustre en tant que formadors. Pots conèixer el programa i veure les convocatòries de formació del professorat, aquí mateix.

Si vols ser professor/a de l'escola, et demanem que ens enviïs un correu electrònic a l'adreça elsol@escolaesol.org amb un currículum vitae i una carta de motivació. Posteriorment i si ets escollit, la direcció de l'escola es posarà en contacte amb tu per a realitzar una entrevista personal, que serà l'inici del procés d'acollida.