• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

MEMÒRIA 2017


Aquí pots consultar la Memòria d'activitats de l'Escola Lliure el sol al llarg de 2017. 

Podràs conèixer:

- Tota la formació que vam fer i a on

- Quina valoració fa l'alumnat de la formació que impartim

- Els diferents projectes que vam desenvolupar vinculats a la formació

- I les entitats amb qui vam construir juntes tota l'activitat de 2017!

Esperem que aquesta memòria ajudi a conèixer millor qui sóm i què fem. 

TORNA A L'INICI