• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Monogràfic INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN PREVENCIÓ DE DROGUES AMB JOVESLa proposta pedagògica s’orienta cap el foment d’una actitud crítica vers el consum de drogues que doni eines i empoderi als i les professionals a enfrontar-se a una positiva i enriquidora relació amb els i les joves. Treballem des d’un model de participació activa, amb dinàmiques de confrontació on les persones assistents han de resoldre diverses situacions properes a la seva quotidianitat i que poden ser útils en la seva tasca com educadors/res.

Un dels objectius de formar a la comunitat educativa és treballar la relació d’aquesta amb els i les joves, l’actuació i la intervenció davant el consum de drogues entenent el fenomen d’aquest com a quelcom canviant, i oferim recursos on adreçar-se.

Altres objectius són treballar aspectes generals referits al consum de drogues en adolescents: coneixement i valoració crítica de riscos sobre substàncies, la comunicació preventiva amb adolescents i joves (normes, actituds, valoració de consum, model comunicatiu, relació amb les persones educadores...)i oferir un abordatge comunitari en detecció precoç i orientació al consum de risc o problemàtic.

 

Podeu fer les inscripcions AQUÍ

 

Formadors:
Sílvia Basas Vilaseca. Educadora social i Màster en drogodependències. Coordinadora de l’àrea de medi educatiu d’Energy Control, tècnica en prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues i àmplia experiència en la realització de tallers per adolescents i joves en aquest àmbit, així com en la realització de formacions per professionals i xerrades a famílies.

Guillem Mir Fuster. Tècnic investigador per Energy Control. Experiència en tallers i xerrades a joves i adolescents i en formacions a entitats de lleure i juvenils sobre prevenció i reducció de riscos en consum de drogues. Membre en actiu de l'Assemblea de Joves del Casal de Joves de Can Ricart i de la Borsa de Formadores de la Federació de Casals de Joves de Catalunya.

DESTINATARIS
Professionals en contacte amb adolescents: educadors/es, professorat, equips de salut municipal.

TORNA A L'INICI