• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL BULLYING


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-04-07 al dia 2018-05-05
Lloc : Escola Lliure El Sol - Av. de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 24
Descripció
Estratègies i tècniques per detectar i treballar l'assetjament entre infants i adolescents

Dates: 7, 14, 21 d'abril i 5 de maig de 2018
Horari: dissabtes de 10h a 14h

Formador:
Rafa Cortés, Llicenciat en sociologia (UAB) i antropología (UB), amb el Màster de Joventt i Societat, (UdGi) i format, dins l'àmbit terapèutic, en psicoteràpia respiratòria, amb el professor Carlos Velasco, musicoteràpia oriental, amb el doctor Jordi Delclós, i antropologia cognitiva, amb el doctor Josep Maria Fericgla.

Presentació:
L’assetjament entre infants i adolescents és un problema de primer ordre a la nostra societat amb conseqüències nefastes per tots i totes les afectades, i el lleure no és una excepció. És per això que es fa necessari formar-se per poder donar respostes adequades a aquestes situacions de violència social.

Us oferim una formació monogràfica per tenir les eines i stratègies bàsiques per detectar i acompanyar processos d’assetjament en les seves diferents tipologies i atenent especialment a l’acompanyament educatiu i des de la persona i la comunitat.

T’esperem


Objectius:
- Contextualitzar l’assetjament al moment psicosocial que estem vivint.
- Conèixer què és l’assetjament i quines són les seves causes, manifestacions i formes d’intervenció
- Capacitar al i la alumne per treballar situacions de maltractament aprenent tècniques i estratègies d’afrontament
- Reflexionar sobre casos pràctics per poder ajustar les intervencions

Continguts

- Abordatge des dels conceptes
-Contextualització
- Què és,
- Quines són les causes
- Què tipologies detectem
- La vessant cultural

-La dimensió antropològica i sociològica de l’assetjament: Infància i adolescència al segle XXI
- La vessant psico-emocional
- l'art d'estimar

- Abordatge des de les pràctiques

- Estratègies i tècniques per intervenir
- Intervenció sistèmica
- Educació emocional
- Assertivitat
- Resiliència

- Abordatge des de les vivències
- Tractament de casos
- Capacitació personal
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS