• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PREVENCIÓ, DETECCIÓ i ACTUACIÓ DE L'ABÚS SEXUAL INFANTIL. FUNDACIÓ VIKI BERNADET


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-10-22 al dia 2018-10-31
Lloc : Escola Lliure El Sol - Av. de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 30
Descripció
Dates: 22, 24, 29 i 31 d’octubre
Horari: de 16:30h a 20:30h

Descripció de la proposta
La formació pretén conscienciar als monitors i monitores que estan a organitzacions de lleure educatiu davant de l’abús sexual infantil així com oferir eines per a la prevenció, detecció i actuació d’acord amb el protocol vigent.
La formació vol sensibilitzar i reflexionar sobre la protecció que hem d’oferir als nens, nenes i adolescents davant l’abús sexual infantil i d’altres conductes abusives, així com establir els circuits de derivació en cas que sigui necessària la intervenció d’aquests professionals en la protecció d’un infant.

Programa Formatiu
1.- Conceptualització de l’abús sexual infantil i el maltractament infantil
Introducció a la victimologia del desenvolupament Incidència i prevalença
Conseqüències de l’abús sexual infantil


2.- Detecció i identificació de l’abús sexual infantil
Definició de sospita, indicis de maltractament, revelació i certesa La detecció de l’abús sexual infantil des de les entitats del lleure

3.- Revelació de l’abús sexual infantil
Importància de la revelació
Dificultats i necessitats enfront de la revelació
Actuació davant de la revelació: contenció, assertivitat i actuació


4.- Actuació davant de l’abús sexual infantil
Circuits d’actuació, protocols i recursos existents


5.- Prevenció de l’abús sexual infantil
Dimensions de prevenció
Continguts clau i estratègies per abordar la prevenció des del lleure

Formació a càrrec de la Fundació Vicki Bernadet
La Fundació Vicki Bernadet treballa, des de 1997, en l’abordatge integral de l’abús sexual infantil produït en l’àmbit familiar o entorn de confiança dels infants i adolescents.
La feina que desenvolupa la Fundació s’agrupa en tres àrees de treball principal:
- L’atenció a les víctimes, familiars i professionals a través del Servei d’Atenció Directa, que inclou el Servei d’Atenció Psicosocial i el Servei d’Atenció Jurídica.
- La prevenció, formació i sensibilització a través del Servei Educatiu i de Sensibilització, que inclou l’Escola de Formació, la Unitat de Recerca i Formació Especialitzada i el Servei Socioeducatiu.
- La visibilització i tractament adequat de la problemàtica a través de l’Àrea de Comunicació i Promoció.
La Fundació Vicki Bernadet disposa d’un equip interdisciplinar de professionals i compta amb els següents programes específics a cada àrea que ens permeten adequar la metodologia de treball al col·lectiu: infància, adolescència, adults, famílies, dones, persones amb discapacitat, professionals i futurs professionals.

Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS