• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

MONITOR/A DE MENJADOR


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-10-01 al dia 2018-10-05
Lloc : Edifici Besòs - Plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n - SANT ADRIÀ DE BESÒS
Places : 10
Descripció
Dates: 1, 2, 3, 4 i 5 d'octubre de 2018
Horari: de 9:30h a 13:30

Continguts

1) Què vol dir educar?
a) Perquè eduquem?
b) Educar en llibertat per a la responsabilitat
c) Escola, família i educació: quin model de menjador volem?
2) El projecte educatiu
a) Perquè necessitem un projecte
b) Projecte i planificació
i) Anàlisi de context
ii) Objectius
iii) Mètode: el petit grup, la responsabilitat, la llibertat d'elecció, la programació, el paper dels educadors/es i dels infants, l’equip de treball, les eines educatives
iv) Avaluació

3) Recursos i eines al menjador escolar
a) Activitat organitzada i joc lliure
b) Joc
c) Manualitats
d) Tècniques de treball amb el grup
4) Enfocament educatiu dels espais del menjador
a) L’àpat
b) El pati
c) Transports
d) Altres espais i activitats
5) La tasca de vetllador/a al menjador: l’atenció individualitzada
a) L'educació inclusiva: conceptes bàsics
b) Perfil de les famílies que aposten per educació inclusiva
c) Realitat de la inclusió en els darrers anys
d) El vetllador/a
e) Marc legal
f) Principals dificultats que ens trobarem amb els infants amb els que treballarem
g) Atenció al clima emocional: atenció a l’infant i treball amb el grup
h) Abordatge i gestió dels conflictes al grup
6) Treball en equip

Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS
Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, a la Plaça Francesc Micheli i Jové, sn. de Sant Adrià de Besòs
Tel: 93 462 28 74 / 933 812 004
aaa