• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Associacionisme


L'associacionisme és una forma privilegiada per a la participació social i duu a terme una important tasca de sensibilització i millora de la convivència entre persones. Aglutina la ciutadania aportant un valor significatiu a la societat: la capacitat de les persones d'organitzar-se democràticament per assolir major benestar i articular la convivència en l’espai públic. Associant-se les persones exerceixen la seva llibertat i fan possible les llibertats de tothom. Això fa del dret d'associació un dels béns més preuats de qualsevol societat que aspiri a progressar, cap a majors cotes de felicitat personal i col·lectiva. L'associacionisme ha de superar diverses dificultats estructurals amb l'obligació i compromís d'esdevenir en un referent de la societat.

L’Escola recull l'experiència de 30 anys de l'associacionisme educatiu, juvenil i cultural laic. Aprofitem el coneixement fruit de l'experiència que ofereixen Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves de Catalunya, XarxAteneu, entre d’altres.