• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Jornades d'Interculturalitat


Tipus de curs : Càpsula
Dates : El dia 2020-05-16
Lloc : Casa Groga del Fort Pienc - Carrer d'Alí Bei, 120 - BARCELONA
Places disponibles : 32
Descripció
Les Jornades d'Interculturalitat tindran lloc de 9.30h a 14.30h a La Casa Groga del Fort Pienc.

A les 10h començarà la ponència inicial sobre interculturalitat i participació amb Basha Changuerra, impulsora d'Afrofem Koop i ex-directora d'Afroféminas.

Tot seguit, les participants podran escollir entre diverses experiències:
• La Tregua: projecte artístic intercultural.
• Joves Referents: projecte del Centre d'Estudis Africans.
• Bayt Al Thaqafa: projecte d'acollida i acompanyament a les immigrants arabomusulmanes.
• Catàrsia: organització de joves de descendència asiàtica.

Finalment, es presentarà el Mapa d'entitats i la Guia d'Interculturalitat i Treball en xarxa de Casals de Joves i Esplais Catalans i s'acabarà amb un vermut!

Les jornades són gratuites i obertes a tota la població interessada: grups de joves, esplais, entitats, etc.