• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Ciutadania, igualtat i pluralisme


L’autodeterminació de les persones, de tots els individus, el seu dret a accedir a l’espai públic i als elements configuradors del dret a la satisfacció de les expectatives d’una vida digna –salut, habitatge, educació, seguretat, treball- estan indefugiblement vinculats, a l’existència d’una societat en la qual no hi hagi impediments ni obstacles per al desenvolupament de la lliure consciència, en la qual no hi hagi sotmetiment de cap persona envers cap altra en virtut d’una o altra relació de poder. És necessari renovar el compromís diari, perquè els individus puguin assolir la llibertat que els capacita a l’hora de triar els seus propis camins cap a la felicitat.

Es compta amb el compromís en matèria de drets civils i igualtat el Casal Lambda en el col·lectiu LGTB, de Cooperacció i Dones en Xarxa en feminisme. També comptem amb equip de treball de l'Escola especialitzat en gènere. D’altra banda, gaudim del coneixement generat per part de la Fundació Ferrer i Guàrdia al llarg dels darrers 25 anys, així com de les entitats que conformen la Lliga per la Laïcitat, i el lligam que manté amb la Fundación Pluralismo y Convivencia. També comptem amb el coneixement generat i l'experiència d'Esplais Catalans, que al llarg dels darrers anys ha plantejat diferents estratègies de treball dels Drets de l'infant, que a l’Escola treballa un equip especialitzat de drets humans.