• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Creixement personal


Els programes de formació són itineraris de creixement personal i col·lectiu: asseguren un índex de compromís, iniciativa, ambició i motivació a través de camins de superació individual. La formació és una eina per a la millora de l'assertivitat, la capacitat d'escolta, d'anàlisi i síntesi, saber fer preguntes, la flexibilitat, la seguretat en un mateix, la paciència, la voluntat de servei i la consistència. El creixement personal és una necessitat inherent de l'individu: treballar-ho facilita la millora de les organitzacions, i és fruit d'un plantejament que comprèn els aspectes que una persona enriqueix o millora amb vista a aconseguir els objectius de l'organització.

Es compta amb les reflexions fruit de l'experiència pràctica de projectes d'èxit com és el propi Pla de formació del Moviment basat per competències i que abasteix l'acompanyament de 4.000 activistes, dirigents, treballadors i professorat. També ho són les iniciatives impulsades al projecte empresarial del Moviment, a Encís sccl amb més de 500 treballadors.