• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Europeisme, internacionalisme i cooperació al desenvolupament


A l’Escola es promou la conscienciació pública a favor de la integració Europea i l’internacionalisme basat en els principis de federalisme, la solidaritat i la subsidiarietat. Per aquest motiu, l’Escola treballa incorporant la dimensió internacional i els valors de la defensa universal dels drets humans en la construcció d’un món global més equilibrat i sostenible.

Es compta amb el treball d'internacionalització de les entitats del Moviment, especialment Cooperacció en cooperació al desenvolupament; la Joventut Europea Federalista i Esplais Catalans en l'intercanvi i la formació de joves europeus. També cal destacar la feina de la Fundació Ferrer i Guàrdia en qüestions de ciutadania europea i laïcitat. L’Escola col·labora amb el Centre d’Action Laïque, a Bèlgica, així com el moviment CÉMEA a França. Alguns dels formadors de l’escola ho són al mateix temps d’institucions internacionals, com el centre de la Joventut del Consell d’Europa.