• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Iniciativa social, cooperativisme i tercer sector


Molts dels projectes d’acció social i transformació de l’entorn, es gestionen des d’entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre. Sovint, es tracta d’organitzacions molt orientades a l’objectiu fundacional però no tant a la gestió del servei. En aquest sentit, els projectes transformadors des de la iniciativa social, requereixen d’una planificació estratègica, una gestió eficient, una garantia de qualitat, així com d’una acció i producció acurades i ben comunicades. Al mateix temps, impliquen un treball adequat de les competències i organització dels equips de treball.

Es compta amb les reflexions fruit de l'experiència pràctica de projectes d'èxit com són Encís sccl i les entitats de la Xarxa Social i Comunitària. Participem activament de les iniciatives de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i de la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya.