• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Monogràfic d'Economia Social i Solidària


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-07-01 al dia 2019-07-03
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 24
Descripció
Dates: 1, 2 i 3 de juliol
Horari: de 15h a 19h
12 hores
Monogràfic a càrrec de Coopolis

Continguts:
Sessió 1: Ruta Cooperativa
Per tal de conèixer el llegat històric cooperatiu del barri de Sants, es realitzarà una ruta per visitar aquells espais més emblemàtics on van tenir lloc experiències cooperatives que varen deixar petjada al barri. A més d’això, de cara a establir una connexió entre el passat i present del moviment cooperatiu del barri, coneixerem dues cooperatives que duen a terme la seva activitat econòmica i social a Sants. Finalment, a mode de conclusió, visitarem l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Coòpolis) ubicat al recinte de Can Batlló. Allà es posarà punt i final a la ruta cooperativa
i també es clourà la dinàmica a través d’una posada en comú de les sensacions personals que ha despertat aquesta immersió dins de l’ecosistema cooperatiu de Sants.

Sessió 2: ESS i Cooperativisme
1. Diferencies entre economia social, economia solidària i tercer sector
2. Cooperativisme i associacionisme
3. Criteris de l’economia social i solidaria
a. Mercat Social
b. Eines: Pam a Pam, el balanç de la XES
c. Finances ètiques
4. Els 7 principis cooperatius
5. El codi ètic de l’entitat: Participació, transparència i bon govern

Sessió 3: Economia feminista i de les cures. La sostenibilitat dels equips
1. L’economia feminista de ruptura
• El conflicte capital-vida
• Transició: cap a una economia feminista
• L’ecodependència
• La interdependència
2. Perspectiva feminista en la gestió dels equips – estratègies de cura
3. Com treballar i garantir la sostenibilitat
4. El reglament de regim intern
5. L’equip de treball. Participació i implicació dels seus membres.
6. Tasques i funcions necessàries per a la gestió del projecte.
• Càrrecs i comissions
• Reunions i comunicació interna.
• Distribució de tasques
7. Dinàmica i funcionament de l’equip de monitors: mitjans, espais i temps per a la comunicació
8. El diagnòstic participatiu de gènere a l’entitat (eina d’observació de gènere de la XES)
• L’estat de l’entitat
• Les fases del diagnòstic
• Eines per a l’elaboració
9. Pautes de debat i de treball intern.
Condicions
Tenir més de 15 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS. Per a més informació i inscripcions adreceu-vos al Centre de Formació Permanent, a la plaça del Mil·lenari, 2 de Premià de Dalt