• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Violències masclistes: estratègies per a la prevenció i abordatge


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-11-27 al dia 2019-11-28
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3. Angeleta Ferrer - BARCELONA
Places disponibles : 6
Descripció
"VIOLÈNCIES MASCLISTES: ESTRATÈGIES PER A LA PREVENCIÓ I L'ABORDATGE. CLAUS PER ELABORAR UN PROTOCOL PER LA TEVA ENTITAT JUVENIL"


Dates: 27 i 28 de novembre.
Lloc: Av. Drassanes, 3 de Barcelona - aula Àngels Garriga
Horari: 16-20h
Preu: gratuiït

La proposta formativa presentada dóna resposta a la necessitat manifestada per les entitats i federacions de lleure que volen treballar en la construcció d’una societat més justa on es garanteixin els drets de totes les persones, unes relacions socials i personals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i, per tant, lliure de situacions de violències masclistes.

A nivell més concret, es vol dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.


OBJECTIUS:
- Sensibilitzar als i les joves d’entitats juvenils sobre violències masclistes
- Dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.
- Donar eines perquè les entitats es dotin d'un procediment d'intervenció i acompanyament amb la finalitat d'atendre i resoldre situacions d’agressions masclistes.

CONTINGUTS:
1.Conceptes bàsics: sistema binari,sexe-gènere, estereotips, divisió sexual del treball, relació de poder

2. Violències masclistes. Definició i Tipologies. Les violències masclistes en el món de l’associacionisme juvenil

3. L’abordatge de les violències masclistes a les entitats juvenils. Recursos: Protocols, Comissió d’igualtat, Pla de formació, Treball en xarxa...

4. Desenvolupem un protocol per la prevenció i abordatge de violències.
(a) Acció preventiva: comunicació, formació i compromís
(b)La comissió d’igualtat
(c) Procediment d’actuació: principis i garanties, drets i obligacions, procés d’intervenció (diagrama), seguiment i avaluació, informació.


Condicions
Monogràfic dirigit a persones que formen part d’entitats juvenils.

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT