• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Violències masclistes: estratègies per a la prevenció i abordatge


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-02-24 al dia 2020-03-04
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3. Alexandre Galí - BARCELONA
Places disponibles : 2
Descripció
"VIOLÈNCIES MASCLISTES: ESTRATÈGIES PER A LA PREVENCIÓ I L'ABORDATGE. CLAUS PER ELABORAR UN PROTOCOL PER LA TEVA ENTITAT JUVENIL" NIVELL BÀSIC

Dates:24 i 26 de febrer i 4 de març.
Horari: de 16:30h a 20:30h
Lloc: Av. Drassanes, 3 de Barcelona - aula Àngels Garriga
Preu: GRATUÏT

Formadora: Maria Villar

La proposta formativa presentada dóna resposta a la necessitat manifestada per les entitats i federacions de lleure que volen treballar en la construcció d’una societat més justa on es garanteixin els drets de totes les persones, unes relacions socials i personals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i, per tant, lliure de situacions de violències masclistes.

A nivell més concret, es vol dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.


OBJECTIUS:
- Sensibilitzar als i les joves d’entitats juvenils sobre violències masclistes
- Dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.
- Donar eines perquè les entitats es dotin d'un procediment d'intervenció i acompanyament amb la finalitat d'atendre i resoldre situacions d’agressions masclistes.

CONTINGUTS:
1.Conceptes bàsics: sistema binari,sexe-gènere, estereotips, divisió sexual del treball, relació de poder

2. Violències masclistes. Definició i Tipologies. Les violències masclistes en el món de l’associacionisme juvenil

3. L’abordatge de les violències masclistes a les entitats juvenils. Recursos: Protocols, Comissió d’igualtat, Pla de formació, Treball en xarxa...

4. Desenvolupem un protocol per la prevenció i abordatge de violències.
(a) Acció preventiva: comunicació, formació i compromís
(b)La comissió d’igualtat
(c) Procediment d’actuació: principis i garanties, drets i obligacions, procés d’intervenció (diagrama), seguiment i avaluació, informació.


Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS