• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Com i què mengem? Alimentació saludable i TCA en l'educació en el lleure (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-05-27 al dia 2020-06-07
Lloc : 0 - BARCELONA
Places disponibles : 18
Descripció
Inici: 18/05/2020
Final: 07/06/2020
Trobades en línia: 27de maig i 3 de juny de 17:30 a 18:30h
I una sessió el 4 de juny de 18h a 20h sobre Sobirania alimentària: una realitat en el lleure i als menjadors escolars

Durada: 15h
Formadora: Eli Solà

Objectius:
• Promoure actituds i desenvolupar hàbits que condueixin a comportaments de vida saludable.
• Habilitar a les participants perquè prenguin les seves pròpies decisions en la tria d’una alimen-tació saludable.
• Reflexionar sobre el paper clau de les educadores durant l’acompanyament dels àpats.
• Donar eines per a la prevenció i detecció durant els TCA de la joventut.


Continguts:

Bloc temàtic 1. Alimentació Saludable
• Dret a l’alimentació (ODDS). Definició d’alimentació saludable i les seves implicacions soci-als.
• Bases d’una alimentació saludable:
• Altres factors essencials per uns hàbits de vida saludables
Bloc temàtic 2. TCA
• Què són les TCA?
o Anorèxia
o Bulímia
o Altres: Vigorèxia, Trastorn per afartament...
• Factors determinats de les TCA
• Creixement de la persona i els hàbits alimentaris
Bloc temàtic 3. Espai saludable en el lleure
• L’hora del menjador
o Introducció de l’acte de menjar
o El paper dels educadors/es en els infants i joves
o L’actitud dels educadors/es durant l’àpat
• Creació d’un espai saludable en
o Els àpats
o Participació en l’elaboració dels menús
o Participació activa en la preparació de les receptes culinàries
Bloc temàtic 4. Prevenció i detecció de les TCA
• Prevenció de les TCA
• Detecció de les TCA
• Col·laboració durant el tractament
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 27 DE MAIG
Preus
65 € - Preu general
46 € - Claustre de l'Escola Lliure El Sol

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT