• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Preparació Com atenem els infants i joves amb TEA en les propostes d'educació en el lleure?


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-06-15 al dia 2020-06-28
Lloc : 0 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Dates: del 15 al 28 de juny
Sessions en línia el 10 i 17 de juny de 17:30 a 18:30
Durada: 10 hores

Formadora: Elena Padró

OBJECTIUS:
- Parlar del Trastorn de l’Espectre Autista i de com repercuteix als infants i joves.
- Saber identificar les barreres per a la participació amb les que es troben infants i joves
amb TEA a les propostes d’educació en el lleure.
- Desenvolupar estratègies per a la inclusió d’infants i joves amb TEA en el dia a dia de les entitats.

CONTINGUTS:
A. LA SENSACIÓ I PERCEPCIÓ DE LES PERSONES AMB TEA
- Aproximació vivencial a partir de dos documents audiovisuals a com percep l’entorn (auditiu i visual) una persona amb TEA.
- Marc teòric: Introducció a les implicacions del Trastorn de l’Espectre Autista en infants i joves. Organització perceptiva, sensorialitat i perfils sensorials amb els que ens podem trobar. (Persones hipersensibles o hiposensibles).
- Resposta educativa: com detectem que un entorn massa o poc estimulant està interferint en el benestar d’un jove o infant? quines estratègies i eines trobem per a adequar l’entorn a les necessitats dels infants i joves que acompanyem?
B. COMPRENENT LES CONDUCTES, PER AJUSTAR LA NOSTRA ACTUACIÓ COM A EDUCADORES
- A partir del treball de 4 casos concrets, exemplificarem diverses conductes que ens podem trobar en les persones amb TEA en quatre moments evolutius diferents: estereotípies, autolesions, negacions i fixacions.
- Marc teòric: Patrons de comportament, adherència a rutines, inflexibilitat en la conducta, estereotípies i estimulació sensorial.
- Resposta educativa: Treballarem per a comprendre: Perquè apareixen aquestes conductes? Són preocupants? Quin propòsit o funció compleixen? Com les podem acompanyar?
C. EINES PER A LA COMUNICACIÓ I LA RELACIÓ
- Treballarem a l’entorn de 3 casos, que ens permetran exemplificar alguns perfils comunicatius i relacionals amb els que ens podem trobar.
- Marc teòric: Limitacions en la reciprocitat social, en la comunicació no verbal i en les relacions socials.
- Resposta educativa: Quines estratègies podem desplegar per a afavorir la
comunicació? Com podem acompanyar aquests infants i joves en la interacció amb els grups? Com podem acompanyar els grup perquè siguin un suport per aquests infants?
METODOLOGIA:
A partir del format on-line, podem combinar:
- Accés a documents audiovisuals que ens permeten vivenciar una altra manera de percebre l’entorn.
- Materials teòrics en format escrit que desenvolupen el contingut de la càpsula.
- Lectures que acompanyen el bloc teòric en si.
- Treball de casos, que ens porten a explicar la teoria.
- Exemples visuals i alguns articles que expliquen i exemplifiquen les eines que podem fer servir.
- Activitats online: A partir del marc teòric i de les eines facilitades, proposta de plantejar una acció educativa per acompanyar:
o Un cas on la comunicació està sent una barrera de participació a les
assemblees del grup de joves,
o Un cas on la comunicació i la relació estan sent una barrera per a participar en les activitats del grup d’edat
o Un cas on s’ha de fer una hipòtesis sobre el perquè d’una conducta de rebuig a activitats concretes
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

EL PRIMER DIA DE CURS REBREU LA CLAU D'ACCÉS A LA VOSTRA AULA VIRTUAL

INSCRIPCIONS