• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Preparació Monogràfic Educació emocional amb infants i adolescents (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-06-15 al dia 2020-06-26
Lloc : 0 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Data d'inici: 15 de juny
Data fi:3 de juliol
Durada: 16 hores

Sessions webinar:

Webinar 1: 19 de juny de 17 a 18h

Webinar 2: 22 de juny de 17 a 18h

Webinar 3: 26 de juny de 17h a 18h


Objectius

Proveir de coneixements, eines i recursos a professionals i persones interessades en el treball educatiu amb infants i/o adolescents, per treballar el desenvolupament de les capacitats emocionals bàsiques. En concret:

1. Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions
2. Desenvolupar l'habilitat de regular les pròpies emocions.
3. Desenvolupar habilitats socials per generar una millor convivència.
4. Adoptar una actitud positiva davant la vida.

Continguts
• Què són les emocions i com es viuen a la infància i adolescència.
• Intel·ligència emocional: conceptes bàsics.
• Educació emocional: conceptes bàsics
• Competencies emocionals: què són i com treballar-les específicament a cada branca d'edat
• Eines i recursos específics per petita infància (3-5 anys), infància mitjana (6-12 anys) i adolescència (12-16 anys).
• L’educació emocional a l’era post-covid: recursos i estratègies per superar moments de tensió emocional

Durada: 16 hores (quatre sessions webinar d'una hora- una per cada bloc)

Metodologia
Documents de lectura i videos, a combinar amb lectures d'aprofundiment o recursos complementaris. També es realitzaran quatre sessions webinar, una per cada bloc, on es vol crear debat i compartir recursos pràctics segons el mòdul que s'estigui tractant.
S'obriran preguntes de debat al fòrum sobre temes específics, amb l'objectiu de debatre i compartir recursos i estratègies.
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.