• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Segurnet: noves tecnologies i joves (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-06-22 al dia 2020-07-10
Lloc : 0 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Durada: 15h
Formadora: Georgina Gilart (Fundació Ferrer i Guàrdia)
Trobada en línia:

22 de juny. Primera sessió a les 11:30h
29 de juny. Segona sessió a les 11:30hObjectius
Formació contribueixi a la prevenció dels riscos associats a l’ús de noves tecnologies per afavorir l’autonomia dels i les joves.

Continguts
1. El posicionament dels i les joves a les xarxes
• La identitat digital
• El món físic i virtual per a adults i joves
• La petjada digital
2. Les relacions a través de la xarxa
• Joves digitals i agrupats virtualment
• Aïllament vs. Socialització
• Uns usos essencialment relacionals
3. Potencialitats i riscos
• La redimensióde problemàtiques i fragilitats existents
• Les potencialitats de les TIC
• Els riscos de les TIC
• El cas del Ciberbullying
4. La comunicació online amb els i les joves
5. La comunicació online amb els i les joves (situació actual amb la Covid-19)

Proposta metodològica
4 mòduls formatius on l’alumne trobarà documents i recursos per adquirir coneixements teòrics sobre el contingut del curs que a continuació haurà de posar en pràctica mitjançant alguns exercicis proposats per tal d’adquirir les competències proposades.

Es preveuen dues tutories virtuals en les que l’alumnat es podrà connectar en directe amb la formadora del curs per aclarir conceptes o aspectes metodològics del curs.

Sistema d’avaluació
Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament del curs cal superar l’avaluació de l’acció formativa.
L’avaluació forma part de la pròpia formació i adquisició de competències. En aquest sentit es desenvolupa una avaluació continuada al llarg del desenvolupament del curs on es tenen en compte diferents competències.
S’avaluarà tant la dedicació de l’alumnat com el demostrar haver adquirit les competències previstes en el desenvolupament del curs. Aquests dos elements es concreten en:
- Assolir les hores de formació previstes
- Realitzar totes les activitats proposades
- Superar l’avaluació de les diferents activitats realitzades.
A cada curs es detallarà la concreció de l’acció avaluativa.
Condicions
El monogràfic s'adreça a professionals de joventut (educadores, monitores, tècniques, dinamitzadores)

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

EL PRIMER DIA DE CURS REBREU LA CLAU D'ACCÉS A LA VOSTRA AULA VIRTUAL

INSCRIPCIONS