• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Acompanyar la sexualitat (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-07-03 al dia 2020-07-27
Lloc : 0 - BARCELONA
Places disponibles : 17
Descripció
Data d'inici: 29 de juny
Data fi: 17 de juliol
3 hores de sessions webinar:

1a sessió: divendres dia 10 de 16h a 17h
2a sessió: dilluns 20 de 16h a 17h
3a sessió: dilluns 27 de 16h a 17h


Durada: 15 hores

Formadora: Alba Casqueiro

Continguts:

Tres blocs temàtics
1) Del sexe a la sexualitat: Iniciem el curs buscant veure més enllà dels nostres aprenentatges al voltant del què és el sexe, veient totes les dimensions que agafa la sexualitat en les nostres vides, repassant la nostra biografia sexual i aprenent a omplir-la de contingut.
2) Sexologia evolutiva i Educació Sexual: Aprenem a veure les característiques de la sexualitat en cada una de les etapes de les nostres vides i dels infants i adolescents que acompanyem.
3) Casos i recursos: Aterrarem el contingut dels dos primers blocs en diversos casos que ens ajudaran a entendre, una mica més, el que haurem tractat en els dos blocs anteriors i crearem recursos per a acompanyar transversalment i treballar puntualment la sexualitat amb infants, joves i famílies.
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

CURS SUBVENCIONAT PARCIALMENT PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

INSCRIPCIONS
Preus
50 € - Preu general
35 € - Claustre de l'escola
10 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT