• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Incorporem el feminisme en l'organització de la nostra entitat (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-07-09 al dia 2020-07-17
Lloc : 0 - BARCELONA
Places disponibles : 22
Descripció
Data d'inici: 29 de juny
Data fi: 17 de juliol
Sessió webinar 9 de juliol, de 18h a 20h
Durada del curs: 12 hores

Formadora: Anna Puig
Breu descripció:
Som una entitat feminista? La perspectiva de gènere està inclosa de manera transversal en la nostra or-ganització? En aquest monogràfic aprofundirem a nivell teòric i pràctic sobre els diferents aspectes or-ganitzacionals sota una mirada feminista. Analitzarem el funcionalment de les nostres organitzacions, incidint en les dinàmiques masclistes, els conflictes en relació als lideratges o la valorització de les cures entre d’altres. Donarem visibilitat a bones pràctiques ja s’estan duent a terme per poder estendre els paradigmes organitzatiu solidaris i feministes.

OBJECTIU DEL CURS

o Oferir als participants un marc teòric al voltant de l’organització feminista
o Analitzar les organitzacions des d’una mirada feminista
o Donar eines per incorporar noves formes de funcionar a nivell intern.

CONTINGUTS

o Bloc 1. Marc conceptual i aproximació teòrica
o Economia Feminista

o Bloc 2. Les organitzacions, com som?
o Elements de desigualtat existents a les organitzacions
o Anàlisi de la pròpia entitat des d’una mirada feminista

o Bloc 3. La sostenibilitat col·lectiva
o Paradigma d’organització solidària
o El temps i el treball sota la mirada feminista
o La construcció de lideratges
o Conciliació i (co)responsabilitat, la socialització de la responsabilitat de cures.

o Bloc 4. Eines i recursos per introduir la perspectiva feminista a les organitzacions
o Campanyes i eines de comunicació i divulgació
o Protocols contra l’assetjament i abordatge de les violències.
o Bones pràctiques
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

CURS SUBVENCIONAT PARCIALMENT PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

INSCRIPCIONS
Preus
45 € - Preu general
32 € - Claustre de l'escola
10 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT