• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Els protocols: una eina per fer front les violències masclistes (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-09-10 al dia 2020-09-30
Lloc : En línia - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Durada: 15 hores
Formadora: Maria Villar
Trobades en línia: dimecres 16 i 23 de setembre, de 17h a 18h

La proposta formativa presentada donar resposta a la necessitat manifestada per les entitats i federacions de lleure que volen treballar en la construcció d’una societat més justa on es garanteixin els drets de totes les persones, unes relacions socials i personals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i, per tant, lliure de situacions de violències masclistes.
En aquesta formació volem dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament. La formació es centrarà en la introducció a l'elaboració de protocols.

Objectius
• Sensibilitzar als i les joves d’entitats juvenils sobre violències masclistes
• Dotar a les entitats (esplais, casals, agrupaments i altres entitats de caràcter no associatiu) d’eines per prevenir i actuar enfront de situacions d'assetjament.
• Donar eines perquè les entitats es dotin d'un procediment d'intervenció i acompanyament amb la finalitat d'atendre i resoldre situacions d’agressions masclistes.

Continguts
1. Marc teòric i conceptes bàsics
2. Les violències masclistes
3. L'elaboració de protocols
(a) Acció preventiva: comunicació, formació i compromís
(b) La comissió d’igualtat
(c) Procediment d’actuació: principis i garanties, drets i obligacions, procés d’intervenció (diagrama), seguiment i avaluació, informació.

Proposta metodològica
4 mòduls formatius on l’alumne trobarà documents i recursos per adquirir coneixements teòrics sobre el contingut del curs que a continuació haurà de posar en pràctica mitjançant alguns exercicis proposats per tal d’adquirir les competències proposades.

Es preveuen dues tutories virtuals en les que l’alumnat es podrà connectar en directe amb la formadora del curs per aclarir conceptes o aspectes metodològics del curs.

Sistema d’avaluació
Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament del curs cal superar l’avaluació de l’acció formativa.
L’avaluació forma part de la pròpia formació i adquisició de competències. En aquest sentit es desenvolupa una avaluació continuada al llarg del desenvolupament del curs on es tenen en compte diferents competències.
S’avaluarà tant la dedicació de l’alumnat com el demostrar haver adquirit les competències previstes en el desenvolupament del curs. Aquests dos elements es concreten en:
- Assolir les hores de formació previstes
- Realitzar totes les activitats proposades
- Superar l’avaluació de les diferents activitats realitzades.
A cada curs es detallarà la concreció de l’acció avaluativa.Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

EL PRIMER DIA DE CURS REBREU LA CLAU D'ACCÉS A LA VOSTRA AULA VIRTUAL

Curs subvencionat parcialment per la Direcció General de Joventut

INSCRIPCIONS
Preus
50 € - Preu general
35 € - Claustre de l'escola

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT