• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Bullying. Prevenció, Detecció i Intervenció


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-10-06 al dia 2020-10-20
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Durada: 15 hores

Formadora: Sara Soler

Aquest monogràfic pretén aportar coneixements i estratègies per tal de poder prevenir, detectar i intervenir en casos d'assetjament i bullying en infants i joves en l'educació del lleure, analitzant les causes i les caracterítiques de l'assetjament, tant des del punt de vista de l'agressor/a com des del de la víctima.

Conceptualització. Què és l’assetjament o maltractament? De què parlem quan parlem de bullying?
Quines són les causes.
Tipologies de maltractament
Prevenció. Com treballar la prevenció als esplais/caus?
Tipus de prevenció:
• Prevenció primària
• Prevenció secundaria
• Prevenció terciària

Detecció.
• Indicadors, factors de risc i factors de protecció.
• Anàlisis del perfil de l’agressor/a i del perfil de la víctima
• Causes del maltractament

Intervenció. Estratègies i tècniques per a la intervenció. Com actuar com educadors/es?
Desmuntant mites sobre el bullying.
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS
Preus
80 € - Preu general
56 € - Claustre de l'escola
50 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT