• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Sostenibilitat i decreixement: com educar davant la crisi ecològica? (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-10-05 al dia 2020-10-18
Lloc : En línia - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Inici: 5/10/2020
Final: 18/10/2020
Durada: 12h
Trobada en línia: 6 d'octubre, de 19h a 20:30h
Formador: Àlex González

Breu descripció:
En aquest monogràfic es pretén abordar, des d’una vessant crítica, la crisi ambiental que estem vivint des de fa dècades. La idea és fer-ne un anàlisi per tal de treure eines que ens permetin traduir en la tasca educativa, accions concretes que incorporin perspectives sostenibles i de decreixement.
El monogràfic es presenta sobretot per educadores amb ganes d’iniciar-se o complementar coneixements en aquestes perspectives.

Objectius:

1. Explorar els conceptes de sostenibilitat i decreixement
2. Sensibilitzar sobre la crisi ambiental: ecològica, econòmica i social
3. Incorporar perspectiva ambiental en la pràctica educativa

Continguts:
BLOC 1: Antropocè
1.1. Medi ambient:
- Definició
- El component social del medi ambient
1.2. Antropocè
- Caracterització. Antropocentrisme
- Evolució històrica
- Crisi ambiental: ecològica, econòmica, social
- Petjada ecològica

BLOC 2: Sostenibilitat vs Decreixement
2.1. Paradigmes del desenvolupament econòmic
- Explotació incontrolada
- Sostenibilitat
- Decreixement
- Exploració de cada paradigma i contrast entre ells

BLOC 3: Decreixement
- Definició
- Dimensions del decreixement
- Els 4 verbs del decreixement

BLOC 4: Passar a l'acció
- Educació ambiental. Principis
- ESS. Pam a Pam
- Economia circular
- Disseny d'intervencions educatives


Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS
Preus
60 € - Preu general
43 € - Claustre de l'escola

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT