• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Educar en la participació. Metodologies participatives i comunitàries en equips i en infants i joves


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-11-02 al dia 2020-11-18
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 21
Descripció
Dates: 2, 4, 11, 16 i 18 de novembre.
Horari: de 16:30 a 20h
Més 2,5 hores de treball personal en línia
Durada: 20 hores

OBJECTIU DEL CURS

1. Aprofundir en la idea de participació així com els conceptes que l’envolten
2. Explorar les dinàmiques participatives que es donen en el context de l’entitat i el grup
3. Establir possibles estratègies i eines per a la participació d’infants i joves

CONTINGUTS

Sessió 1
- Què entenem per participació?
- Diversos escenaris participatius: institucions, comunitat, barri, entitats, moviments socials, grups...
- Procés i projecte. La participació com a projecte educatiu:
o Ecosistemes participatius
o Models i escales de la participació
o Preguntes en la participació: perquè? Per a què? Què? Amb qui?...
- Conceptes claus:
o Autonomia individual i col·lectiva
o Decisió i responsabilitat
o La voluntarietat de participar
- La participació en el marc de l’educació popular. Què és l’educació popular?
Sessió 2
- L’entitat i el grup com a escenaris participatius:
o Interseccionalitat
o Rang i poder
o Rols
o El grup
o El paper de l’educador i l’educand
o Ecosistema participatiu
o La informació
- L’assemblea com a eina participativa per a infants i adults:
o Els rols, el temps, recursos de facilitació, el llenguatge...
Sessió 3
- Tècniques participatives (jocs, dinàmiques, teatre imatge...) per a treballar amb infants i joves:
o Per a començar
o Pel desenvolupament
o Per a la fase final i avaluació
- Intercanvi de tècniques participatives
Sessió 4
- Participació i comunitat:
o Conceptes claus: comunitat, dinamització, treball en xarxa
o El treball comunitari com a eina per augmentar el nostre impacte i incidència
o Relacions comunitàries: convivència, coexistència i hostilitat
o La comunicació com a eina de millora de les relacions: quin és en fem de les xarxes socials? Com ho gestionem amb els infants i joves?
- Intercanvi d’experiències participatives comunitàries
Condicions
A QUI VA DIRIGIT: Educadores de l’àmbit de lleure i l’educació social interessades en la posada en marxa de processos educatius participatius a l’entitat o àmbit laboral.


AQUEST MONOGRÀFIC COMPTA COM A 20 HORES D'APROFUNDIMENT DELS CURS ÈXIT MARTA MATA
Preus
90 € - Preu general
63 € - Claustre de l'escola
60 € - Socis i sòcies d'Esplais Catalans

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT