• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs MONITOR/A estiu WHY


Tipus de curs : Monitor
Dates : Del dia 2020-08-02 al dia 2020-08-09
Lloc : Casa de colònies Ridolaina - 0 - BELLVER DE CERDANYA
Places disponibles : 1
Descripció
Dates: DE L'1 AL 9 D'AGOST DE 2020 (comença a les 10h del dia 1 d'agost i acaba a les 19h del dia 9 d'agost)

Descripció
Dates: De l'1 al 9 d'agost de 2020
Horari: Comença a les 9:30h del dia 1 d'agost i acaba a les 19h del dia 9 d'agost. Es realitzen dos tallers al matí, dos a la tarda i un després de sopar.
Lloc: Casa de colònies Ridolaina - Bellver de Cerdanya


A QUI S'ADREÇA?
El curs s'adreça a totes aquelles persones interessades en realitzar les tasques i les funcions que s'atribueixen al monitoratge d'infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l'àmbit de l'educació en el lleure.

OBJECTIU
El curs de monitor/a té com a principal objectiu preparar l'alumne per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l'organització, dinamització i avaluació d'activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d'una entitat, projecte o servei.

DURADA i ESTRUCTURA
El curs té una durada total de 310 hores i s'estructura en les etapes següents:

Etapa lectiva: 150 hores
Formació presencial: 100 hores
Aquesta formació es desenvolupa de l'1 al 9 d'agost a la casa de colònies de Ridolaina i la imparteix l'equip de formació de Why.

Formació a distància: 50 hores
Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de:
- Activitats on-line realitzades posteriorment a la formació, 25 hores.
- Treball propi d'elaboració d'una memòria, 25 hores.

Etapa pràctica: 160 hores
Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI:
El temari del curs de monitor/a ve determinat pels continguts de quatre mòduls formatius que s'inclouen en el currículum acadèmic d'alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:
- MF 1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
- MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- MF 1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure
- MP 0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals

AVALUACIÓ
L'avaluació es realitza de manera continuada durant els diferents tallers realitzats en l'etapa lectiva presencial a la casa de colònies. Amb l'observació i la realització de les diferents activitats i tallers, l'equip de formadors és capaç de determinar l'adquisició de les competències cognitives i actitudinals necessàries requerides per tal de desenvolupar les tasques i funcions d'un/a monitor/a d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ
L'avaluació favorable de les diverses etapes del curs dóna accés a l'obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013)
Condicions
Cal tenir els 18 anys complerts a l'inici del curs.

Per al bon seguiment del curs, és obligatòria l’assistència durant tots els dies de formació. Marxar de la casa prèvia finalització del curs o arribar tard suposa l'exclusió de l'avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l'etapa lectiva. En cas de força major (ex: malaltia) que no suposi faltar a més de 16 hores, es podrà recuperar compensant aquesta pèrdua d'hores de formació.

L’alumne/a disposa d’un any i mig per tal de completar aquesta acció formativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen. Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 gener, 15 abril i 15 octubre. Per tant caldrà comptar 4 convocatòries a partir de la finalització del curs.

L'alumne pot anul·lar la matrícula fins 14 dies naturals abans de l'inici del curs i se li retornarà el 50% de l'import. Després i fins l'inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l'import, en cap cas.

En cas de no poder-se realitzar el curs degut a les mesures per combatre el Covid-19 l’import de la matricula es retornarà íntegrament

Preu per participant:

590€ (després 15 juny):
295€ primer pagament
295€ segon pagament

El preu inclou: la formació, els àpats de l'estada, l’allotjament, material i l'assegurança del curs.

INSCRIPCIONS

Hem obert una llista d'espera per als interessats que us heu quedat sense plaça. Si és el teu cas, et pots inscriure aquí:

https://why4.typeform.com/to/XPTa2GMJ
Preus
590 € - Preu general
295 € - Primer Pagament

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT