• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Polítiques de joventut


El desenvolupament de les polítiques de joventut al nostre país ha anat intrínsecament lligat a la influència i el dinamisme del moviment associatiu juvenil. Un moviment que s’ha articulat a través dels consells de la joventut, entitats properes a la realitat de l’Escola. S'aborda per tant el tractament de les polítiques de joventut des de la perspectiva més àmplia, és a dir, des del posicionament en relació a totes aquelles mesures que afecten els i les joves. Aquest plantejament imprimeix un caràcter obligadament transversal a les polítiques de joventut. Des de l’Escola s’ofereix l’elaboració i desenvolupament de formació específica sobre polítiques de joventut i/o anàlisi de la realitat juvenil.

Es compta amb el bagatge de l'Institut d'Anàlisi social i Polítiques públiques de la Fundació Ferrer i Guàrdia que al llarg de 25 anys ha generat coneixement sobre polítiques de joventut. També es compta amb l'experiència de les 160 entitats i projectes locals juvenils distribuïdes arreu de Catalunya.