• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Fem més de 5.000 hores lectives a l'any, en 150 accions formatives: cursos, monogràfics i càpsules."

PRESENTACIÓ


L’Escola Lliure El Sol articula el seu projecte formatiu en dotze àrees de coneixement que responen a la mateixa trajectòria de treball associatiu, educatiu i d'iniciativa social amb les entitats del Moviment, així com d'altres aliats i referents.

En cadascuna de les àrees de treball s'estableixen estratègies continuades d’innovació i avaluació de la qualitat, en el marc dels quatre departaments.