• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Salut, sexualitat i prevenció


L'Escola entén que l'educació per a la salut com un procés de formació permanent, que s'inicia en els primers anys d'infància, orientat cap al coneixement d'un mateix en totes les seves dimensions, tant individuals com socials i també de l'ambient que l'envolta, en la seva dimensió ecològica i social, amb objecte de tenir una vida sana.

L'educació per la salut està orientada a afavorir estils de vida saludables, per mitjà de la promoció d'actituds i hàbits de responsabilització en relació amb la salut pròpia i la de l'entorn proper. S’entén la salut en un sentit ampli, que no busca prevenir un problema concret sinó cercar el benestar individual i col·lectiu. Es tracta de crear i construir hàbits i estil de vida saludables mitjançant la responsabilització individual i col·lectiva, potenciant les habilitats personals.

Es compta amb l'experiència d'assessorament, seguiment i suport de Casals de Joves de Catalunya sobre drogues i VIH. També comptem amb equip de treball de l'Escola especialitzat en salut que desenvolupa coneixement específic.