• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PETIT COMPASS, FORMACIÓ EN DRETS HUMANS


La formació “Petit Compass: una brúixola per viure els drets humans” ja està en marxa. El dijous 9 de febrer es va fer la primera sessió d’aquesta formació, que s’allargarà fins al juny entre la part presencial i la posada en pràctica.

Durant la formació, l'alumnat treballarà el Petit Compass en línia, on podran conèixer les 40 fitxes d’activitats, així com d'altres grups d’interès per a compartir dubtes, experiències i propostes.Enllaç a l'associació d'educadors en Drets Humans

TORNA A L'INICI