• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Teresa Claramunt Aprofundiment


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-12-27 al dia 2018-12-30
Lloc : A concretar - BARCELONA
Places disponibles : 15
Descripció
Dates: 27, 28, 29 i 30 de desembre
Horari intensiu


Aprofundiment per a les persones es trobin en l’etapa de plenitud i maduresa com a dirigents de les seves entitats. Dirigit a aquelles que després d’haver fet el curs de creixement tinguin ganes de viure una experiència formativa que els porti a reflexionar sobre la seva entitat i com millorar allò que fan, promoure el treball en xarxa amb altres entitats socials i promoure plans de formació i de relleu interns.

Abordarem si des de les entitats hem de donar resposta a problemàtiques que vivim en el moment actual i com fer-ho.

En aquest curs volem promoure que les dirigents responguin les següents preguntes:

• Quin és l’estat de la societat on visc?
• Què aportem des de la meva entitat a la societat?
• Amb quins actors/agents podríem desenvolupar sinèrgies?
• Com desenvolupar plans de formació i el relleu en el si de l’organització?

Objectius d’aprofundiment
1. Donar eines a les dirigents per aprofundir en l’etapa de plenitud com a dirigents
2. Treballar estratègies globals comunes a diferents entitats per promoure dinàmiques de relleu.
3. Promoure i enfortir vincle entre el teixit associatiu i la comunitat.
4. Generar espais d’intercanvi de coneixements i construcció conjunta a partir de l’experiència i la recerca de les participants

El curs s’adapta a les necessitats del grup. L'horari previst compta amb sessions obertes de treball, espais dinamitzats per la tutora per tractar temàtiques d’interès en especial o treball intern del grup sobre temes que es vulgui aprofundir. Una experiència en la que l'alumnat participa de la definició i orientació de part dels continguts del propi curs
Les formacions que es duguin a terme tindran més un format de ponència/xerrada per promoure’n el debat.