• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Teresa Claramunt Acollida


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-11-29 al dia 2019-12-15
Lloc : Sessions de novembre a Drassanes. 13/14/15 Desembre a un alberg de Barcelona (pendent confirmar) - 0 - BARCELONA
Places disponibles : 13
Descripció
Dates i horari: 29 de novembre, de 16h a 20:30h
13 de desembre, de 16h a 20:30h
14 de desembre, de 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 20h
15 de desembre, de 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 20h

En aquesta etapa promourem el coneixement de la pròpia entitat, interioritzar la missió de l’entitat i començar-nos a qüestionar què vol dir ser dirigent i què necessito per desenvolupar millor la meva tasca. Per això incloem l’activitat d’apadrinaments, comptant amb gent amb experiència en cada una de les diferents entitats.

En aquest curs volem que les dirigents responguin les següents preguntes:
• Quin és l’àmbit d’actuació de la meva entitat?
• Com s’organitza?
• Què vol dir ser dirigent?
• Quins son els meus punts forts i punts febles a millorar?

Objectius de l’acollida
1. Facilitar l’entrada de la persona en el procés de desenvolupament com a dirigent de la seva associació o federació, per tal que prengui consciència i assumeixi les responsabilitats del seu càrrec i alhora comprengui i dimensioni la realitat de la seva entitat.
2. Dotar a les participants d’aquella informació bàsica que faciliti la tasca de dirigent.
3. Motivar a la persona en l’aprenentatge continu, de forma que vegi el seu desenvolupament com una necessitat de present i de futur.

SESSIONS:
- Tutoria
- Què vol dir ser dirigent?
- Organització interna
- L'associacionisme a Catalunya
- Ideari
- Participació
- Educació Popular
- Rendició de comptes
- Lideratge
- Feminisme a l'organització
Condicions
* Hi ha la possibilitat de fer aquest curs sense incloure la mitja pensió a l'alberg prevista. En aquests casos cal posar-se en contacte amb elsol@escolaelsol.org i s'aplicarà una reducció al preu establert equivalent al cost de la mitja pensió.