• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Teresa Claramunt Creixement


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-11-15 al dia 2019-12-15
Lloc : A concretar - 0 - BARCELONA
Places disponibles : 15
Descripció
Dates i horari: 15 de novembre, de 16h a 20:30h
22 de novembre, de 16h a 20:30h
29 de novembre, de 16h a 20:30h
13 de desembre, de 16h a 20:30h i de 21:30h a 23:30h
14 de desembre, de 9:30h a 13:30h i de 15:30h a 20h i de
21:30h a 23:30h
15 de desembre, de 9:30h a 13:30h i de 15:30 h a 20h

Creixement per a totes aquelles persones que ja porten un mínim rodatge i necessiten desenvolupar competències vinculades a la direcció i lideratge de l’entitat. Partim de la base que tothom sap on està i ens centrarem en aprofundir en temàtiques que poden aportar coneixement i eines per implementar cadascú a la seva entitat:
• Qualitat democràtica
• Economia solidària
• Internacionalisme
• Laïcitat
• Feminisme
• Polítiques públiques/administració
• Relacions externes
• Relacions labora

En aquest curs volem que les dirigents responguin les següents preguntes:
• Com està la meva entitat? – anàlisi de la realitat
• En quins aspectes pot millorar?
• Quines potencialitats tenim?
• Quina vull que sigui la meva aportació a l’entitat?

Objectius de creixement
1. Possibilitar l’assentament i la consolidació de la persona dirigent com a tal dins la seva associació.
2. Formar la persona dirigent des de diverses vessants per a un ple desenvolupament de les seves funcions a l’entitat.
3. Iniciar un procés formatiu d’anàlisi i reflexió que faciliti a la persona dirigent la detecció de necessitats i/o aspectes a millorar de la seva entitat

SESSIONS:
- Tutoria
- Anàlisi social
- Planificació estratègica
- Diversitat i inclusió a l'associacionisme
- L'economia al servei del projecte
- Gestió d'equips
- Relacions laborals
- Eines per promoure el feminisme a l'organització
- Referents pedagògics
- Detecció de necessitats a l'entitat
- Voluntariat. Defensa d'un model.
- ESS i 3r sector
- Processos participatius
- Equipaments i espai públic
Condicions
* Hi ha la possibilitat de fer aquest curs sense incloure la mitja pensió a l'alberg prevista. En aquests casos cal posar-se en contacte amb elsol@escolaelsol.org i s'aplicarà una reducció al preu establert equivalent al cost de la mitja pensió.