• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Artivisme: incorporem l’art i la perspectiva global en la formació de l’Escola


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : El dia 2020-01-28
Lloc : Escola lliure El Sol. Aula Àngels Garriga - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 2
Descripció
Dates: 26 de novembre, 10 de desembre, 14 i 28 de gener.
Lloc: Av. Drassanes, 3 (08001, BCN) – Aula Àngels Garriga
Horari: 16-19h
Preu: 0€

Aquest seminari serà un espai de trobada per explorar plegades els diferents àmbits de la justícia global des de diferents metodologies artístiques, fomentant la creativitat com a eina per explorar aquestes temàtiques.
El resultat per tant, serà doble, per una banda conèixer i treballar amb diferents metodologies per incorporar-les a la formació que fem, i d’altra banda, incorporar la perspectiva global a la formació així com transversalitzar els diferents eixos a tota la formació.

Sessions:

- 26 de novembre (16 - 19h) - Què és la justícia global?
- 10 de desembre (16 - 19h). Drets humans i migracions
- 14 de gener (16 - 19h). Justícia de gènere
- 28 de gener (16 - 19h). Justícia econòmica i ambiental

Tot i que es recomana fer tot el curs, hi ha la possibilitat de fer sessions independents. Un cop s’acabin les sessions de seminari, es proposaran dues sessions de treball que tenen com a objectiu fer una transferència del que s’ha treballat durant les sessions amb CREART a la resta de formador/es i en altres espais de participació. Aquesta segona part es definirà segons els interessos i motivacions de les persones participants.
Condicions
>>A qui va dirigit?
El seminari va dirigit a totes les formadores del claustre de l’escola interessades en incorporar noves metodologies, revisar continguts i generar un espai de trobada. Considerem que pot ser especialment interessant per les formadores de l’àmbit d’ideari, gènere, educació ambiental, pedagogia, eines didàctiques o internacionalisme. D’altra banda convidem a totes les formadores que no son d’aquests àmbits a participar-hi per tal d’impregnar les seves sessions dels eixos transversals de l’escola.

>>Formadores
>Elena Diez: Formadora del Claustre de l'Escola des del 2007.  Tècnica pedagògica d'Esplac durant 7 anys.. Formadora d'Educació en Drets Humans. Des de sempre ha estat vinculada a temes artístics com a passió i en l'actualitat es dedica professionalment als titelles i té la seva pròpia companyia de teatre d'ombres, El gecko con botas.

>Carol Pujadas: Directora de CreArt, una ONG que porta l’art als espais educatius per fomentar el pensament crític i el sentit de justícia global. Experta en Educació per la Justícia Global. Membre de l’eix educatiu de LaFede.cat.

*Els desplaçaments per accedir a les sessions del seminari queden coberts per l’Escola.
 *Haver participat d’aquest grup de treball es tindrà en compte a l’hora de constituir els equips Marta Mata.

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT