• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

La tresoreria a l'esplai (en línia)


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2020-10-28 al dia 2020-11-30
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 11
Descripció
Data inici: 15/10/2020
Data fi: 30/11/2020
Durada 20h

Primera sessió en línia: 28 d’octubre de 18h a 20h
Segona sessió en línia: 18 de novembre de 18 a 20h

Monogràfic gratuït

Formador: Eduard Fernando

Introducció
Aquest curs està adreçat a persones que tinguin interès en la gestió econòmica dels seus esplais. En acabar el curs la idea és que conegueu les principals activitats que s’han de dur a terme a nivell econòmic a l’esplai, així com que desenvolupeu un criteri propi a l’hora de decidir sobre les despeses i els ingressos, al final tota decisió econòmica és política. El curs també adreçarà els aspectes fiscals i normatius que s’han de tenir en compte així com la gestió de la distribució i la liquidació que obteniu a través d’Esplac.

A grans trets, treballarem els següents temes:

• Comptabilitat
• Fiscalitat per a esplais
• Transparència i bones pràctiques
• Distribució i liquidació econòmica d’Esplac
• Beques i normativa

Objectius:

• Capacitar els participants per a dur la gestió econòmica del seu esplai amb èxit
• Reflexionar sobre la gestió econòmica i les seves implicacions.
• Entendre, saber elaborar i interpretar un pressupost i un compte de resultats.
• Conèixer les principals normatives de tipus fiscal i econòmic que afecten els esplais.
• Saber gestionar amb èxit la distribució i liquidació d’Esplac, així com les beques de la Gene-ralitat de Catalunya.

Continguts:

1. Introducció a l’ús dels fulls de càlcul
- Per què és útil?
- Principals fórmules

2. La gestió econòmica de l’esplai
- El pressupost
- El compte de resultats
- La gestió de la tresoreria

3. Fiscalitat i normatives
- Model 347
- Impost de societats
- Factures / tiquets
- LOPD

4.Transparència
- Llei de transparència
- Bones pràctiques i recomanacions

5.Distribució i Liquidació econòmica Esplac
- Què és?
- Com s’obté l’import?
- Justificació
- Liquidació

6.Beques
- Beques de la Generalitat
- Sistema de beques intern


Condicions
Aquest monogràfic és exclusiu per a monitores i monitors d'Esplac

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT