• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Curs de Creixement Marta Mata hivern (MONITOR/A)


Tipus de curs : Monitor
Dates : Del dia 2020-12-19 al dia 2021-01-09
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 23
Descripció
Dates: 19, 20, 23, 24*, 27, 28, 29, 30 de desembre de 2020 i 2, 3, 4, 9 i 10 de gener de 2021
Horari: de 10 a 14 i de 15 a 19h (excepte * de 10 a 14h)

El cap de setmana del 9 i 10 de gener es va a una casa de colònies per determinar

A QUI S’ADREÇA?
El curs s’adreça a totes aquelles persones que formin part d’Esplais Catalans i d'Acció Escolta de Catalunya i per tant del Pla de Formació d’Activistes de l’Escola Lliure El Sol, interessades en realitzar les tasques i les funcions que s’atribueixen al monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

OBJECTIU
El curs de monitor/a té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat.

DURADA I ESTRUCTURA
El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva: 150 hores
Formació presencial, 100 hores
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteix el professorat qualificat de l’Escola Lliure El Sol.

Formació a distància, 50 hores.
Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de:
- Activitats on-line durant la formació presencial, 25 hores
- Treball propi, inclou l’elaboració de la memòria, 25 hores

Etapa pràctica, 160 hores
Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI
El temari del curs de monitor/a ve determinat pels continguts de quatre mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- MF 1866_2: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
- MP 0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013)Condicions
Cal tenir els 18 anys complerts a l’inici del curs.

Cal formar part d'Esplais Catalans

Només poden participar-hi TRES PERSONES DE LA MATEIXA ENTITAT PER CURS, per tant parleu-vos dins la vostra entitat qui hi participa, ja que malgrat l’ordre d’inscripció sigui un element a tenir en compte, farem la selecció per tal de garantir que el màxim d’entitats puguin participar als cursos. Per això un cop fet el pagament, rebreu un correu automàtic confirmant que tot està correcte, però aquest no és la garantia final per tenir una plaça al curs.

Per a un bon seguiment del curs, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos.

Esplac subvenciona bona part de la formació que fem les monitores amb l'Escola. Si fas el curs de monitora o directora a Viladrau o Saifores Esplac et subvenciona 386,00€ o 526,00€, respectivament, o 263,00€ si fas el curs a Barcelona. Però últimament hem vist que moltes persones no acaben l'etapa de formació. Aquests últims tres anys hem destinat més de 25.000 € a formar monitores i monitors que no han acabat els cursos, i creiem que és important que si destinem tants recursos sigui perquè els esplais tinguin monitores ben formades i amb titulació. És per això que es va decidir que aquelles persones que no acaben entregant la memòria, les activitats on-line o fent les pràctiques abonin la part que es va subvencionar per part d'Esplac. Aquests diners han de servir perquè altres persones puguin formar-se.

Amb el document que us farem arribar un cop hagueu formalitzat la inscripció firmes que entens aquesta situació i autoritzes a Esplac a recuperar aquests diners del teu compte si no acabes titulant-te, cosa que estem segurs que faràs!
L’assistència a totes les sessions presencials és obligatòria. Faltar a més de 16 hores suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva. En el cas que no es traspassi aquest límit, es poden aplicar recuperacions obligatòries.

L’alumne/a disposa d’un any i mig per tal de completar aquesta acció formativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen. Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 gener, 15 abril i 15 octubre. Per tant caldrà comptar 4 convocatòries a partir de la finalització del curs.

L’alumne pot anul•lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

En cas de no poder-se realitzar el curs degut a les mesures per combatre el Covid-19 l’import de la matricula es retornarà íntegrament


PREU D'INSCRIPCIÓ: 195€

Preus
195 € - Preu general

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT