• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Compartint coneixement, construïm laïcitat"

PRESENTACIÓ


El Pla de formació del Moviment Laic i Progressista s'adreça a prop de 2.500 persones de les 8 entitats membre d'àmbit nacional i les 180 entitats i projectes locals. S’estructura en quatre programes diferenciats, segons el perfil de les persones destinatàries.

 • Programa Marta Mata, de formació d’activistes
 • Programa Teresa Claramunt, de formació de dirigents
 • Programa Joan Salas Anton, de formació de treballadors
 • Programa Anselm Clavé, de formació del professorat


Cada programa es desenvolupa mitjançant la realització de tres etapes, cadascuna de les quals incorpora una sèrie d’accions i eines d'acompanyament. Les tres etapes són l'Acollida, el Creixement i l'Èxit.