• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Joan Salas Anton: formació per a treballadors/es


Programa adreçat a la formació dels prop de 500 treballadors de les entitats del Moviment. S’adreça tant als treballadors de les associacions, federacions i fundacions, com de la cooperativa Encís i el seu grup cooperatiu. Dóna dret a titulacions pròpies.

El programa Salas Anton es finança a través de la formació programada a les empreses, de la Fundació estatal per a la formació al treball - Fundae.