• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Seminaris i conferències


L’escola duu a terme diferents seminaris i conferències al llarg de l'any, i col·labora en l'organització d'activitats similars amb entitats com la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

L’Escola El Sol i la Fundació Ferrer i Guàrdia organitzen cada any tres seminaris Espai de Llibertat, nascuts amb l’objectiu de generar un espai de formació i debat polític i social, des d’una òptica lliurepensadora i progressista, i centrats en els temes d’interès de l’escola. Aquests seminaris s'adrecen als alumnes de les diferents accions formatives de l’escola, en especial aquells del Pla de Formació.