• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PROGRAMA COOPERATIVA DE JOVES


Aquest febrer engeguem el programa Cooperatives de Joves. Aquest és un programa de Barcelona Activa i que impulsem de la mà de Labcoop, sccl. 

Què és el programa Cooperatives de Joves (CdJ)?

Les cooperatives de joves són un model pedagògic que posa els i les joves al cor del projecte i promou la seva autonomia a través de la creació d’una cooperativa de treball efímera de caire educatiu no empresarial. El programa formatiu vol donar eines als i les joves perquè s’autoorganitzin i autogestionin la feina, fomentant el seu compromís i responsabilitat individual i col·lectiva i facilitant-los l’adquisició de nous aprenentatges i noves competències personals (de direcció, socials, personals i de treball) a partir de les seves pròpies capacitats i de l’aprenentatge cooperatiu.

El programa consta d’una fase formativa on les participant reben, al llarg de tres mesos (febrer-abril), formacions sobre cooperativisme en base a cinc dimensions: Relacional, Contextual, Formal, Econòmica i Comunicativa. Les formacions es combinen amb visites a projectes i entorns cooperatius-comunitaris i amb el desenvolupament de la seva cooperativa. La segona fase (maig-juny) es centrarà en treball autònom, funcionament de la cooperativa i execució del servei escollit. Les participants disposen de dietes que fan la funció de capital social i seran elles mateixes que decidiran a què ho destinen i com s’ho reparteixen quan la cooperativa finalitzi.

Qui pot participar a la Cooperativa de Joves?

La cooperativa està oberta a joves que tinguin, preferiblement, entre 16 i 25 anys.

 Què implica participar a la Cooperativa de Joves?

La participació en el programa implica el compromís d’assistir a les sessions formatives així com d’involucrar-se en l’activitat autònoma que se’n derivi. Les sessions es faran a un equipament jove del districte de Nou Barris per confirmar.

En la primera fase del programa (febrer-abril) l’horari de les sessions formatives serà dilluns i dijous de 16 a 19h. A partir del març s’espera que la dedicació es complementi amb treball autònom de les participants organitzades en comissions (2 hores/setmana aproximadament, horari a decidir segons conveniència). Hi ha la possibilitat de complementar l’itinerari formatiu amb altres activitats.

Pel tercer trimestre es proposa seguir amb el mateix horari tot i que dependrà del servei escollit i de les decisions preses en la pròpia CdJ.

 Vull saber-ne més!

Si esteu interessades en saber-ne més podeu venir a les sessions informatives que farem al gener:

 • 16 de gener: 18:30h a l’Espai Jove La Fontana (C/Gran de Gràcia 190, 08012 BCN).

Us podeu inscriure aquí.

Si no podeu venir a les sessions informatives però voleu saber-ne més, escriviu un correu a juliahosta@escolaelsol.org.


<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false&q

TORNA A L'INICI