• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PROJECTE INTERCULTURALITAT A L'ESPLAI


Comencem l’any posant en marxa un projecte per apropar els esplais i agrupaments a diferents realitats culturals.

Ens adrecem a monitors i monitores d’esplais i agrupaments que tinguin ganes de rebre formació sobre interculturalitat i desenvolupar accions per promoure-la a les seves entitats.  

La divesitat cultural als esplais sovint és escassa en relació a realitat dels barris on vivim i estem convençuts que no és per manca de necessitat o interés.  Amb aquest projecte  analitzarem com expliquem  els nostres projectes i si les pràctiques quotidianes son inclusives per a diferents públics. Tenim per a objectiu dur a la pràctica accions que contribueixin a fer els esplais més inlusius i que hi participin més persones de diferents orígens i cultures.   

Hi haurà dues fases:

1) Formació: quatre sessions formatives de 2,5 hores entre l’1 i el 10  de febrer.

2) Acompanyament per a dur a la pràctica les accions dissenyades i avaluar-ne l’impacte generat. (febrer-març)

Si hi estàs interessat/da cal que t’inscriguis a la formació.Inscriu-te aquí!

TORNA A L'INICI