• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PROPERES CONVOCATÒRIES ENTREGA MEMÒRIA I PROJECTE


CONVOCATÒRIA 1 DE MAIG

La Convocatòria d'entrega de memòries del 15 d'abril s'endarrereix dues setmanes. Per tant hi ha temps per entregar la memòria i projectes fins a l'1 de maig, inclòs. La tramitació de les titulacions d'aqeusta convocatòria es farà l'1 de juny.


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 1 DE JUNY

A banda s'obrirà una convocatòria extraordinària per poder tramitar a les persones que no hagin pogut finalitzar el període de pràctiques per a la convocatòria habitual.

La data límit per enregar memòria i projecte per entrar en aquesta convocatòria extraordinària és l'1 de juny.


ENTREGA CERTIFICATS DE PRÀCTIQUES

S’admetran, en les convocatòries abans citades, certificats de pràctiques
escanejats, amb el compromís de que ens farà arribar l'original quan sigui possible
i, en tot cas, abans de desembre de 2020. L'has de fer arribar a través del correu practiques@escolaelsol.org posant el seguent assumpte de correu: "CertificatPractiques_(el teu nom)"

 

Si teniu dubtes podeu contactar amb l'escola (elsol@escolaelsol.org) o els vostres tutors/es del curs.

TORNA A L'INICI