• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços"
Anselm Clavé

Publicacions de referència


Comptem amb un bagatge de més 20 anys en l'àmbit de la formació, establint aliançes i col·laborant amb els millors generadors de coneixement, com poden ser la Fundació Ferrer Guàrdia o l'A.M. Rosa Sensat.

D'aquesta manera, hem pogut aglutinar publicacions i documents de que faciliten la nostra acció formativa, ja siguin edicions de manuals de referència per als nostres cursos, com també estudis i publicacions especialitzades.