• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

QUATRE REFERENTS "ASSOCIACIÓ, LLUITA I EDUCACIÓ"


Si no has pogut venir a cap presentació del llibre “Quatre referents: associació, lluita i educació”, escrit per Joffre Villanueva, recorda que pots venir a comprar-ne un a qualsevol punt de venda:

 • Recepció de l'Escola El Sol, Av. Drassanes, 3. Barcelona
 • Llibreria "La Caníbal", C/Nàpols 314, de Barcelona
 • Fundació Ferrer i Guàrdia, C/Avinyó 44, 1r, de Barcelona.

El llibre repassa les biografies de quatre referents dels moviments progressistes i laics a Catalunya: Marta Mata, J. Salas Anton, Teresa Claramunt i Anselm Clavé. Referents que ho són al seu temps, del pla de formació del Moviment Laic i Progressista, impulsat per l’escola.

“Perquè la història també és un terreny de batalla, i hem de participar en aquesta disputa. No per aspirar a cap eternitat, sino per saber què ens fa feliços en la nostra vida. I per no oblidar mai que les coses passen per algun motiu.”

 
TORNA A L'INICI