• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

LA FORMACIÓ A L'ESCOLA


A l'escola ens acostem a l'alumne i orientem la formació al que necessita, no transmetem, sinó que construïm la formació mentre avança. L'enfocament metodològic constructivista i actiu és un dels nostres pilars, com ho és l'atenció personalitzada.

 

A l'escola desenvolupem la formació a mida i adequada a les necessitats del teu equip, alhora que la gestionem de forma eficient. Si necessites informació, contacta amb nosaltres i te n’informarem.

TORNA A L'INICI