• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Formació on-line: una eina per a cada necessitat

Campus Virtual


L'escola disposa de Campus Virtual, amb un equip de més de 30 professors/es formats per a poder donar formació en aquest entorn. D'aquesta manera, el campus esdevé una eina de recolzament a la formació que habitualment oferim, en qualsevol format. Així, l'alumne pot accedir a un ampli ventall de recursos pedagògics i especialitzats.

A més, podem oferir un ventall ampli de les accions formatives en format virtual, per a aquells alumnes que disposen de menys temps o capacitat per a desplaçar-se en un punt concret per a fer la formació.