• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Duem a terme accions de formació a 83 municipis, per a més de 2.500 alumnes a l'any"

Flexibilitat i adaptació


Ens adaptem a les necessitats del client, ja sigui ajustant continguts, apropant el servei al territori, dissenyant estratègies de promoció i comunicació, donant suport a la gestió i organització, apostant per un suport específic a l'alumnat i facilitant la recerca de centres de pràctiques.

 

 • Continguts: Totes les accions que conformen el nostre catàleg es poden realitzar a demanda, ajustant-ne els continguts a les necessitats. També es poden treballar propostes que no estiguin dins del nostre àmbit d'actuació, però que requereixin de mètodes actius.
 • Territori: Comptem amb centres territorials a comarques gironines, Catalunya central, Barcelona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La descentralització territorial permet apropar els serveis de la millor manera possible. També treballem amb aliats a Balears, Madrid, País Valencià.
 • Promoció i comunicació: Assumim tasques de publicitació de les accions formatives a partir de la creació de materials específics. Promocionem les accions a través de les xarxes socials, i fem cerca de bases de dades per territori. També posem a disposició la base de dades pròpia.
 • Gestió organitzativa: Ens encarreguem de totes les tasques administratives i de gestió acadèmica que es deriven de l'organització d'una acció formativa: atenció personalitzada, inscripcions, preparació de material i aules, tramitació de titulacions oficials, lliurament de carnets, etc.
 • Suport específic personalitzat: som pioners en la tutoria d'acompanyament i suport a l'alumne al llarg de l'acció formativa, una tasca fonamental a l'hora d'assegurar que assoleix els objectius del curs.
 • Recerca de centre de pràctiques: Comptem amb un àmplia xarxa d'entitats i projectes locals a través del Moviment que permet facilitar a l'alumnat la realització de pràctiques pràcticament arreu del territori.
 • Avaluació: Avaluem totes les accions formatives, utilitzant les eines més avançades. El nostre mètode ens permet intercanviar informació amb el professorat i disposar de les dades de valoració en un termini molt reduït de temps. Garantim el procés de millora contínua, així com la informació de resultats al client. Semestralment, publiquem un informe de valoració de la formació, que es pot consultar, aquí.