• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Trobada per l'enfortiment de la Gestió Ciutadana


La Gestió Ciutadana és una forma de gestió d’un equipament i/o projecte municipal per part d’una entitat arrelada al territori. Aquesta gestió, que es fruit d’un acord entre l’Ajuntament i la pròpia associació, permet als veïns i veïnes participar en la dinamització activa dels barris i ciutats. A Barcelona actualment hi ha diferents projectes de Gestió Ciutadana que s’agrupen sota la Plataforma de Gestió Ciutadana, en són exemples l’Ateneu la Bòbila, el CJd7, l’Ateneu l’Harmonia, la Casa Orlandai, La Farinera o la recent engegada Lleialtat Santsenca.

El dissabte 24 de març tindrà lloc la trobada de Gestió Ciutadana a la Lleialtat Santsenca. L’objectiu de la jornada és generar espais per compartir bones pràctiques,  aprendre i reflexionar al voltant de dues temàtiques escollides pels propis projectes de Gestió Ciutadana a través de dos tallers:

-       D’allò polític a allò pràctic: som coherents en el dia a dia?

-       L’encaix entre equips voluntaris i tècnics.

 

Durant el matí també tindrem la oportunitat de conèixer el projecte de la Lleialtat Santsenca de la mà dels seus i les seves integrants. També s’elaborarà de manera conjunta un mapa de la Gestió Ciutadana, que permeti visualitzar les diferents iniciatives i bones practiques.

 

La trobada està oberta a totes les persones que formen part d’aquests projectes, tant equips tècnics com voluntaris. La inscripció és obligatòria a través d’aquest formulari.

 

Per qualsevol dubte o pregunta, escriviu a juliahostal@escolelsol.org

TORNA A L'INICI